Brigády

ČEZ – Správce báze SAP

Pozice je vhodná pro motivované zájemce i jako první zaměstnání

Co u nás budete dělat:

  • Zabezpečovat maximální možnou funkčnost, dostupnost, efektivnost a provozní bezpečnost svěřených systémů a komponent v souladu s platnými dohodami SLA, stanovenou disponibilitou aplikací a alokovanými zdroji
  • Řešit složité odborné úkoly v oblasti implementace, provozování, optimalizace výkonu a správy databází a dalších komponent včetně jejich provozní bezpečnosti
  • Provádět činnosti spojené s provozováním systémů včetně monitorování jejich stavu
  • Provádět instalace, povýšení a parametrizace nových verzí SW
  • Zodpovídat za vedení provozní dokumentace a její aktualizaci
  • Zodpovídat za koordinaci správy svěřených systémů a komponent
  • Spravovat aplikační infrastrukturu systémů SAP (Báze SAP) včetně jejich databází