Děčín: zápis do 2. ročníku (akad. rok 2017/18)

Úterý, 19. Září 2017 - 8:3011:30

Zápis studentů do 2. ročníku akademického roku 2017/2018 bude v úterý 19. 9. 2017 od 8.30 do 11.30 hodin na studijním oddělení v Děčíně.

Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. a čl. 12, odst. 2 (druhý bod) Zásad studia na FJFI ČVUT v Praze.