Děčín: zápis studentů 1. roč. do letního semestru

Středa, 15. Únor 2017 - 8:3011:30

Zápis do letního semestru (pro studenty 1. ročníku v Děčíně)

Zápis studentů 1. ročníku (Děčín) do letního semestru proběhne ve středu 15. února 2017 od 8.30 do 11.30 hodin na studijním oddělení v Děčíně.

Průběh zápisu:

  • Zápis se provádí výhradně osobně, student se prokazuje průkazem studenta nebo platným občanským průkazem.
  • Student je povinen dostavit se k zápisu ve stanoveném termínu. Nedostaví-li se student k zápisu v řádném termínu, je povinen se omluvit do pěti dnů od data zápisu.
  • Zápis je možný po získání alespoň 15 kreditů za zimní semestr a po absolvování školení o bezpečnosti práce (toto školení má platnost 2 roky, provádí ho ve vyšších ročnících příslušná katedra). Překontrolujte si počet kreditů v systému KOS. Nebudou-li souhlasit s realitou, obraťte se na sekretariát KSI.
  • Předměty na letní semestr se zapisují podle studijního programu 2016 - 2017 nejprve do systému KOS (lze využít počítačové učebny PL1 a PL2), a poté do zápisového listu předmětů.
  • S vyplněným zápisovým listem předmětů se student dostaví na studijní oddělení ke kontrole 15 kreditů získaných za zimní semestr a ke schválení zápisu do letního semestru na zápisový list předmětů.