Děkanské volno

Pátek, 7. Červenec 2017 (Celý den)
Na pátek 7. 7. 2017 vyhlásil děkan fakulty děkanské volno pro všechny studenty a zaměstnance.