Dodatečný zápis do 1. ročníku v Děčíně

Pondělí, 18. Září 2017 - 9:00

Dodatečný zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na pondělí 18. 9. 2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ČVUT).

K zápisu přineste s sebou:

  • rozhodnutí o přijetí na FJFI,
  • občanský průkaz,
  • 1 fotografie (4,5 x 3,5 cm),
  • číslo účtu, kód banky (pro potřeby zasílání stipendií),
  • propisku.