Formulář zadání diplomové práce

Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání diplomové práce, revize z října 2017, platná pro akademický rok 2017/2018.

Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celou diplomovou práci v LaTeXu (doporučeno), dosáhnete jednotného vzhledu (a fontu) zadání se zbytkem práce. Šablona v MS Wordu je nouzové řešení pro případ, že by s vyplněním v LaTeXu byly technické potíže.

Poznámky k šablonám:

  • Anglický název práce si nechte zkontrolovat od odborníka. Pozor na správnou velikost písmen! (Pravidla psaní velkých písmen v nadpisech anglických textů naleznete na samostatné webové stránce.)
  • Doporučená literatura: k vygenerování citací lze využít web Citace.com (případně CitacePro.com, kde se přihlásíte přes odkaz na ČVUT => login a heslo do KOSu/USERMAPu).
    • Křestní jména autorů pište jen zkratkou a vždy za příjmením (viz přiložený obrázek "Vzor - formát literatury").
    • Doplňte kurzívu v názvu knihy nebo časopisu tak, aby se shodoval s výsledkem z Citace.com. (Citacepro.com umožňují vygenerovat TeX-formát literatury.)
  • Má-li vedoucí jiné pracoviště, upravte dle skutečnosti.
  • Máte-li konzultanta, doplňte příslušné údaje podobně jako u vedoucího práce. Jinak nechte proškrtnuté.