II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2017-2018. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 12. 9. 2017.

Pokračování přijímacího řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu, podle kterého maturitní ročník 2017 je přijímán bez přijímacích zkoušek
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Pokračování přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu


Stručný návod k podání přihlášky je zde.