Bakalářské a diplomové práce, výzkumné úkoly (povinnosti studenta)

Student, který si zapsal předmět (8)18BPSE, 18VUSE, 18DPSE má tyto povinnosti:

 1. Vybere si příslušné téma a školitele z témat vypsaných katedrou nebo si zvolí vlastní téma a školitele (musí mít alespoň vysokoškolské vzdělání).
 2. Vyplní formulář zadání práce na jeden list (viz web KSI). Toto zadání dá zkontrolovat a podepsat vedoucímu své práce, a poté jej odevzdá sekretářce katedry.
  Termín odevzdání zadání: do 20. 10. 2017. (Pokud si student předměty VÚ1 či DP1 zapíše až v letním semestru, tak odevzdá zadání do 14 dnů od začátku letního semestru.)
  Přímé odkazy: zadání BP, zadání DP, zadání VÚ (čtěte příslušné pokyny!).
 3. Během akademického roku (nejdříve 3 týdny od termínu odevzdání zadání) si u sekretářky katedry vyzvedne originál zadání BP, DP podepsaný děkanem fakulty (resp. originál zadání VÚ s podpisy). Tento originál si uschová, poté veváže do práce a naskenuje pro elektronickou verzi práce (pdf).
 4. Přihlásí se na katedře ke státní závěrečné zkoušce ve stanovených termínech, a to:
  • do 30. 11. 2017 pro únorový termín,
  • do 31. 3. 2018 pro červnový termín,
  • do 31. 5. 2018 pro zářijový termín.
 5. Odevzdá na katedře hotovou závěrečnou práci.
  Výzkumný úkol odevzdá školiteli (nebo sekretářce katedry) buď před prázdninami, nebo nejpozději 31. srpna (podle dohody se školitelem při zadávání VÚ).
  Termíny odevzdáni bakalářské či diplomové práce jsou stanoveny časovým plánem akademického roku takto:
  • do 8. 1. 2018 pro únorový termín,
  • do 7. 5. 2018 pro červnový termín,
  • do 9. 7. 2018 pro zářijový termín.
 6. Splní všechny studijní povinnosti (uzavření studia v KOS, odevzdání vyplněného zápisového listu na studijní odd.) podle časového plánu akademického roku:
  • do 23. 1. 2018 pro únorový termín,
  • do 24. 5. 2018 pro červnový termín,
  • do 15. 8. 2018 pro zářijový termín.

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v zářijovém termínu: 27. 8. – 7. 9. 2018.

Obhajoby výzkumných úkolů se budou konat v zářijovém termínu: 3. 9. – 14. 9. 2018.

Obhajoby diplomových prací se budou konat v červnovém termínu: 4. 6. – 15. 6. 2018.

Náhradním termínem pro „opozdilce“ je únorový termín: 5. 2. – 16. 2. 2018.

Harmonogram státních zkoušek s dalšími údaji bude zveřejněn samostatně cca týden po termínu uzavření studia.

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
vedoucí katedry