Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Školení BOZP a PO

Platí pouze pro Děčín, v Praze již proběhlo. Povinné školení studentů o bezpečnosti práce a požární ochraně. Nově je nutné absolvovat každé 2 roky, tzn. kromě studentů 1. ročníku platí i pro studenty 3. ročníku. Zápisový list předmětů s sebou, účast na školení se na tomto listě potvrzuje úředním záznamem.

Promoce absolventů 18. 10.

Dne 18. října 2016 se konají promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI ČVUT v Praze. Podrobné informace uvádí pozvánka (soubor v PDF).

Promoce absolventů programu Aplikace přírodních věd (z katedry softwarového inženýrství) začíná v 10 hodin, předpokládaná doba trvání jednu hodinu. Promovaní se shromáždí v 8 h 55 min na nádvoří před vchodem do budovy. Příchod hostů v 9 h 30 min. Oblek společenský.

Imatrikulace

Imatrikulace nových studentů 1. ročníku bakalářského studia FJFI ČVUT se koná dne 11. 10. 2016 ve 13:30 h v prostorách Betlémské kaple v Praze.