Odevzdání VÚ (předmět 18VUSE2)

Čtvrtek, 31. Srpen 2017 (Celý den)

Studenti, kteří chtějí zakončit předmět 18VUSE2 v tomto akademickém roce, odevzdají do 31. srpna 2017 výzkumný úkol svému školiteli (podrobnosti). Výzkumný úkol se odevzdává ve 2 kopiích (stačí kroužková vazba, tisk oboustranný jako u bakalářské práce).

Termín obhajoby VÚ stanoví školitel.