Úřední deska

Vyhláška o výuce předmětu Lineární programování B v Děčíně

pro studenty bakalářského studijního programu v Děčíně

V akademickém roce 2017-18 se bude výuka předmětu 818LPB Lineární programování B původně plánovaná na zimní semestr realizovat v letním semestru. Parametry předmětu zůstávají stejné.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, proděkan pro pedagogiku

II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2017-2018. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 12. 9. 2017.