Úřední deska

Přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2018 - 2019. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2018.

Přijímací řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Stručný návod k podání přihlášky je zde.