Praha: termíny zápisů do akademického roku 2017/18

Podrobné termíny zápisů naleznete v PDF: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/WORK/SO/Zapisy/terminy_zapisu.pdf.

Stručný přehled termínů:
4. 9. – 6. 9. 2017 v době 9.00 - 11.30 h a 13.00 - 15.00 h ... zápis do 1. ročníku bakalářského studia (dále BS),
září 2017 (ode dne následujícího po úspěšné SZZ) ... zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia (dále NMS),
12. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
13. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
14. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
19. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
20. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
21. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
26. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS,
27. 9. 2017 v době 9-11.30 h a 13-15 h ... do vyšších ročníků BS a NMS.

Další informace k zápisu: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studenti/zapis (speciálně: pokyny pro 1. ročník BS a pokyny pro 1. ročník NMS.