Přihlášení k SZZ na červnový termín

Sobota, 31. Březen 2018 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2017/18 je pátek 31. 3. 2018 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na červnový termín. Tento termín se týká studentů navazujícího magisterského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje vyhláška č. 04/2017 - o přihlašování k SZZ.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. července 2015 (viz bílá kniha, od str. 183) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2017/18 (viz bílá kniha, od str. 175).

Souvislosti: