Přihlášení k SZZ na zářijový termín

Čtvrtek, 31. Květen 2018 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2017/18 je čtvrtek 31. 5. 2017 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na zářijový termín. Tento termín se týká studentů bakalářského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje vyhláška č. 04/2017 - o přihlašování k SZZ.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. července 2015 (viz bílá kniha, od str. 183) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2017/18 (viz bílá kniha, od str. 175).

Souvislosti: