Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ

Vyhlášení témat BP       srpen - září
Odevzdání zadání BP       do 20. 10. 2016
Student převezme děkanem podepsané zadání       listopad 2016
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2016
    zářijový termín:   do 31. 05. 2017
Odevzdání BP   únorový termín:   do 06. 01. 2017
    zářijový termín:   do 10. 07. 2017
Odevzdání indexu - uzavření studia   únorový termín:   do 24. 01. 2017
    zářijový termín:   do 16. 08. 2017
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 06. 02. do 17. 02. 2017
    zářijový termín:   v období od 28. 08. do 15. 09. 2017

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2016 - 2017"