Termíny týkající se diplomových prací a SZZ

Vyhlášení témat DP       srpen - září
Odevzdání zadání DP       do 20. 10. 2017
Student převezme děkanem podepsané zadání       listopad 2017
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2017
    červnový termín:   do 31. 3. 2018
Odevzdání DP   únorový termín:   do 8. 1. 2018
    červnový termín:   do 7. 5. 2018
Uzavření studia v KOS (odevzdání zápis. listu)   únorový termín:   do 23. 1. 2018
    červnový termín:   do 24. 5. 2018
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 5. 2. do 16. 2. 2018
    červnový termín:   v období od 4. 6. do 15. 6. 2018

Vytvořeno na základě Časového plánu akademického roku 2017 - 2018.