Termíny týkající se diplomových prací a SZZ

Vyhlášení témat DP       srpen - září
Odevzdání zadání DP       do 20. 10. 2016
Student převezme děkanem podepsané zadání       listopad 2016
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2016
    červnový termín:   do 31. 3. 2017
Odevzdání DP   únorový termín:   do 6. 1. 2017
    červnový termín:   do 5. 5. 2017
Uzavření studia v KOS,
odevzdání zápisového listu
  únorový termín:   do 24. 1. 2017
    červnový termín:   do 25. 5. 2017
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 6. 2. do 17. 2. 2017
    červnový termín:   v období od 5. 6. do 16. 6. 2017

Vytvořeno na základě Časového plánu akademického roku 2016 - 2017.