Výpočetní prostředí pro kooperativní hry

Téma diplomové práce/výzkumného úkolu

Vedoucí: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Abstrakt: Kooperativní hry s přenositelnou výhrou patří mezi herní modely, které umožňují zachytit různé výsledky koaličního chování. Modelem koaliční hry je pseudo-booleovská funkce. Cílem práce je analyzovat dostupné SW nástroje pro analýzu a řešení koaličních her (Matlab, R) a navrhnout integrované prostředí implementující různé koncepty řešení (jádro, Shapleyho hodnota atd.)

Literatura:
  1. [1] M. Maschler, E. Solan, and S. Zamir. Game Theory. Cambridge University Press, 2013.
  2. [2] G. Chalkiadakis, E. Elkind, and M. Wooldridge. Computational Aspects of Cooperative Game Theory. Morgan & Claypool Publishers, 2011.