Zápis do 1. ročníku v Děčíně

Středa, 30. Srpen 2017 - 9:00

Zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na středu 30. 8. 2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu).

K zápisu přineste s sebou:

  • rozhodnutí o přijetí na FJFI
  • občanský průkaz
  • 1 fotografie (4,5 x 3,5 cm)
  • číslo účtu, kód banky (pro potřeby zasílání stipendií)
  • propisku