Bakalářské a diplomové práce, výzkumné úkoly

Student, který si zapsal předmět (8)18BPSE, 18VUSE, 18DPSE má tyto povinnosti:

 1. Vybere si příslušné téma a školitele z témat vypsaných katedrou nebo si zvolí vlastní téma a školitele (musí mít alespoň vysokoškolské vzdělání), své zadání nechá zkontrolovat katedrou a podepsat vedoucím práce.
 2. Vyplní formulář zadání práce na jeden list (viz web KSI) a odevzdá sekretářce katedry do 20. 10. 2016.
 3. Originál zadání BP, DP podepsaný děkanem fakulty si vyzvedne u sekretářky a uschová, poté veváže do práce a naskenuje pro elektronickou verzi práce (pdf).
 4. Přihlásí se ke státní závěrečné zkoušce ve stanovených termínech, a to:
  • do 30. 11. 2016 pro únorový termín,
  • do 31. 3. 2017 pro červnový termín,
  • do 31. 5. 2017 pro zářijový termín.
 5. Odevzdá výzkumný úkol po dohodě se školitelem buď před prázdninami, nebo nejpozději 31. srpna. Termíny odevzdáni bakalářské či diplomové práce jsou stanoveny časovým plánem akademického roku takto:
  • do 6. 1. 2017 pro únorový termín,
  • do 5. 5. 2017 pro červnový termín,
  • do 10. 7. 2017 pro zářijový termín.
 6. Splní všechny studijní povinnosti (uzavření studia, dříve odevzdání indexu) podle časového plánu akademického roku:
  • do 24. 1. 2017 pro únorový termín,
  • do 25. 5. 2017 pro červnový termín,
  • do 16. 8. 2017 pro zářijový termín.

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v zářijovém termínu: 28. 8. – 15. 9. 2017.

Obhajoby výzkumných úkolů se budou konat v zářijovém termínu: 1. 9. – 15. 9. 2017.

Obhajoby diplomových prací se budou konat v červnovém termínu: 5. 6. – 16. 6. 2017.

Náhradním termínem pro „opozdilce“ je únorový termín: 6. 2. – 17. 2. 2017.

Harmonogram státních zkoušek s dalšími údaji bude zveřejněn samostatně cca týden po termínu uzavření studia.

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
vedoucí katedry