Šablona pro psaní závěrečné práce v LaTeXu

Tato šablona pro závěrečné práce byla revidována  7. června 2017.

Pokyny k použití:

  • Přiložený ZIP-soubor obsahuje 3 soubory. Primárním souborem je "Sablona_KSI.tex", dále nazývaný jen "šablona". Samotný text práce pište buď přímo dovnitř, anebo jej vkládejte příkazem \input (viz komentáře uvnitř šablony).
  • Šablona obsahuje makra (definovaná příkazem \newcommand), která se používají při automatickém generování některých stránek. Proto čtěte komentáře uvnitř šablony!

 

  • Šablona je primárně nastavena pro psaní bakalářské práce. V případě diplomové práce nezapomeňte upravit makra \druh, \prohlaseni a \podekovani.
  • Makra \nazevcz a \nazeven obsahují český a anglický název závěrečné práce. Pozor: oba tyto názvy musí odpovídat formuláři "Zadání bakalářské práce", resp. formuláři "Zadání diplomové práce"!!! (Předpokladem je, že ve formuláři nebyly překlepy.)
  • Soubor "zadani_cele.pdf" zaměňte za naskenovaný originál formuláře "Zadání ... práce" (pokud nemůžete vyrobit dvoustránkové PDF, přečtěte si komentáře uvnitř šablony).
  • Pro překlad šablony do výsledného PDF potřebujete mít nainstalovaný LaTeX (např. balík TeX Live) -- použijte soubor "pdflatex.exe".
  • Jako editor lze použít obyčejný poznámkový blok, ale lepší jsou editory, které zvýrazňují syntaxi LaTeXu (Linux: kile, Kate, Vim, Emacs,...; MS Windows: TexWorks, Texmaker, WinEdt, WinTeX, Ultra Edit,... Některé jsou placené). Výhodné je, když editor umožňuje spravovat projekty, tj. nastavit šablonu jako soubor pro překlad, přestože zrovna editujete soubor "neco.tex" (vkládaný do šablony pomocí \input{neco.tex}).


 

Vyberte si jednu z možností: šablonu v UTF-8 (unicode) nebo šablonu v kódování windows-1250 (ansi).

Místo