Děkanské volno

Pátek, 29. Září 2017 (Celý den)
Na pátek 29. 9. 2017 vyhlásil děkan fakulty děkanské volno pro všechny studenty a zaměstnance.