Formulář zadání diplomové práce

Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání diplomové práce, revize z 9. října 2018, platná pro akademický rok 2018/2019. Nově je požadován také podpis garanta oboru (zařídí sekretářka katedry).

Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celou diplomovou práci v LaTeXu (doporučeno), dosáhnete jednotného vzhledu (a fontu) zadání se zbytkem práce. Šablona v MS Wordu je nouzové řešení pro případ, že by s vyplněním v LaTeXu byly technické potíže.

Poznámky k šablonám:

 • Akademický rok: změňte na 2020/2021.
 • Anglický název práce si nechte zkontrolovat od odborníka. Dbejte na správnou velikost písmen! (Pravidla psaní velkých písmen v nadpisech anglických textů naleznete na samostatné webové stránce.)
 • Pokyny pro vypracování: pište celé věty v rozkazovacím způsobu (např.: "Seznamte se s teorií XY.", "Navrhněte datový model." apod.).
 • Doporučená literatura: podle přiloženého obrázku. K vygenerování citací lze využít web Citace.com (případně CitacePro.com, kde se přihlásíte přes odkaz na ČVUT => login a heslo do KOSu/USERMAPu).
  Pozor:
  • Křestní jména autorů pište jen zkratkou a vždy za příjmením (viz přiložený obrázek "Vzor - formát literatury").
  • Doplňte kurzívu v názvu knihy nebo časopisu tak, aby se shodoval s výsledkem z Citace.com. (Citacepro.com umožňují vygenerovat TeX-formát literatury.)
 • Má-li vedoucí jiné pracoviště, upravte dle skutečnosti.
 • Máte-li konzultanta, doplňte příslušné údaje podobně jako u vedoucího práce. Jinak nechte proškrtnuté.
 • Datum zadání: vizte termíny týkající se DP.
 • Termín odevzdání: vizte termíny týkající se DP.