Formulář zadání výzkumného úkolu

Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání výzkumného úkolu, revize z 9. října 2018, platná pro akademický rok 2018/2019.

Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celý výzkumný úkol v LaTeXu (doporučeno), dosáhnete jednotného vzhledu (a fontu) zadání se zbytkem VÚ. Šablona v MS Wordu je nouzové řešení pro případ, že by s vyplněním v LaTeXu byly technické potíže.

Datum odevzdání stanoví vedoucí výzkumného úkolu (nejpozději však 31. 8. 2020).

Poznámky k šablonám:

  • Akademický rok: změňte na 2019/2020.
  • Má-li vedoucí jiné pracoviště, upravte dle skutečnosti.
  • Doporučená literatura: k vygenerování citací lze využít web Citace.com (případně CitacePro.com, kde se přihlásíte přes odkaz na ČVUT => login a heslo do KOSu/USERMAPu).
    • Křestní jména autorů pište jen zkratkou (viz přiložený obrázek "Vzor - formát literatury").
    • Doplňte kurzívu v názvu knihy nebo časopisu tak, aby se shodoval s výsledkem z Citace.com. (Citacepro.com umožňují vygenerovat TeX-formát literatury.)
  • Datum zadání: jako u diplomových prací -- viz termíny týkající se DP.
  • Termín odevzdání: dle pokynů vedoucího (obvykle do konce srpna).