Datové struktury a algoritmy simulace v dodekaedrické topologii

Jak sítě s hexagonální topologií ve 2D tak sítě s dodekaedrickou topologií ve 3D mají celou řadu vlastností, které vedou k novým výsledkům při simulaci difuze s chemickou reakcí a v dalších aplikacích. Těžištěm práce je návrh datových struktur a algoritmů pro simulaci reálných systémů a na něj navazující implementaci zajišťující snadné zadání matematického modelu. Předpokladem je znalost numerických metod řešení parciálních diferenciálních rovnic a schopnost efektivní implementace v prostředí Matlabu.