Strukturní analýza morfologie povrchů lomů ve 3D

Název anglicky: Image Structural Analysis in 3D Fractographic Morphology

V konvenční fraktografii se typ lomu a jeho charakteristiky určují na základě fraktografických znaků (štěpné fasety, tvárné důlky, říčky, striace, aj.). Cílem práce je identifikovat analogické strukturní elementy ve 3D morfologiích povrchů lomů s laterálním rozlišením do cca 1 µm. Díky datové ekvivalenci s monochromatickým obrazem lze aplikovat metody strukturní analýzy obrazu. Práce bude vycházet ze souboru několika typů lomů vybraných materiálů. Hlavní kroky řešení jsou dimenzionální dekompozice, segmentace objektů, matematický popis objektů, identifikace charakteristických znaků a studium jejich vazby k typu a parametrům lomu. Aplikovány budou metody matematické statistiky, statistického a strukturního rozpoznávání, umělé inteligence a matematického modelování. Předpokládané znalosti studenta odpovídají absolutoriu magisterského studia technického směru. Zaměření na matematiku nebo informatiku je vítáno.

Literatura:

  • Webb, A.: Statistical Pattern Recognition. John Wiley & Sons Ltd, England, Chichester 2002, 496 p. 
  • Hlaváč, V., Schlesinger, M.I.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, 521 s.
  • Koutský, J., Jandoš, F., Karel, V.: Lomy ocelových částí. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1976, 345 s.
  • Lauschmnann, H.: A database-oriented analysis of a fibre process in fractography. Image Analysis and Stereology, 2001, 20 (Suppl.1), s. 379-385.