Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Zápis do 2., 3. a vyšších ročníků v Děčíně (18. 9. 2018 od 8.30 h)

Zápis studentů do 2., 3. a 4. ročníku akademického roku 2019/20 (bakalářské studium v Děčíně) proběhne na KSI v Děčíně ve středu 18. 9. 2019 od 8.30 do 11.30 hodin.

Zápisu se student účastní osobně, prokazuje se platným občanským průkazem nebo průkazem studenta ČVUT.

Student při zápisu provádí zápis předmětů do elektronického informačního systému ČVUT (KOS) a současně písemně do výkazu o studiu (indexu).

Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se předem na náhradním termínu!

SZZ 11. 2. 2019 (Praha)

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia (obor ASI): pondělí 11. 2. 2019 od 9 do 11 hodin.

Harmonogram je zveřejněn na úřední desce (nástěnka v chodbě KSI v Trojanově ulici) + přiložen níže v PDF.

SZZ 5. 2. 2019 (Děčín)

V úterý 5. 2. 2019 od 8.30 do 11.30 hodin se konají státní závěrečné zkoušky (obor ASI, bakalářské studium) na pracovišti v Děčíně (1. patro, chodba A, zasedací místnost KSI).

Harmonogram SZZ a složení komise jsou vyvěšeny na úřední desce (nástěnka v 1. patře u studijního oddělení).