Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře...

Aktuality

Děčín: zápis do 3. + "4. a více" ročníku (akad. rok 2017/18)

Zápis studentů do 3. ročníku + "4. a více" akademického roku 2017/2018 bude ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 8.30 do 11.30 hodin na studijním oddělení v Děčíně.

Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. a čl. 12, odst. 2 (druhý bod) Zásad studia na FJFI ČVUT v Praze.

Děčín: zápis do 2. ročníku (akad. rok 2017/18)

Zápis studentů do 2. ročníku akademického roku 2017/2018 bude v úterý 19. 9. 2017 od 8.30 do 11.30 hodin na studijním oddělení v Děčíně.

Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. a čl. 12, odst. 2 (druhý bod) Zásad studia na FJFI ČVUT v Praze.

Zápis do 1. ročníku v Děčíně

Zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na středu 30. 8. 2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu).

K zápisu přineste s sebou:

II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2017-2018. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 12. 9. 2017.

Úterky s vědou: Technologie výroby horolezeckého vybavení

V Benešově nad Ploučnicí již od roku 1990 působí firma Rock Empire s.r.o. zabývající se výrobou horolezeckého vybavení a prostředky pro práci ve výškách. Více než polovina produkce je stále soustředěna na textilní výrobu, která se nachází v sídle firmy v Benešově nad Ploučnicí.

Část produktů, zejména kovové komponenty, jako jsou spony, karabiny, kladky, apod. je vyráběna v Asii, nejčastěji na Taiwanu. Ovšem veškerý vývoj produktů probíhá v sídle firmy.

Jednotlivé body přednášky: