Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Zápis do 1. ročníku v Děčíně

Zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na středu 30. 8. 2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu).

K zápisu přineste s sebou:

Úterky s vědou: Technologie výroby horolezeckého vybavení

V Benešově nad Ploučnicí již od roku 1990 působí firma Rock Empire s.r.o. zabývající se výrobou horolezeckého vybavení a prostředky pro práci ve výškách. Více než polovina produkce je stále soustředěna na textilní výrobu, která se nachází v sídle firmy v Benešově nad Ploučnicí.

Část produktů, zejména kovové komponenty, jako jsou spony, karabiny, kladky, apod. je vyráběna v Asii, nejčastěji na Taiwanu. Ovšem veškerý vývoj produktů probíhá v sídle firmy.

Jednotlivé body přednášky:

Výpočetní prostředí pro kooperativní hry

Téma diplomové práce/výzkumného úkolu

Vedoucí: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Abstrakt: Kooperativní hry s přenositelnou výhrou patří mezi herní modely, které umožňují zachytit různé výsledky koaličního chování. Modelem koaliční hry je pseudo-booleovská funkce. Cílem práce je analyzovat dostupné SW nástroje pro analýzu a řešení koaličních her (Matlab, R) a navrhnout integrované prostředí implementující různé koncepty řešení (jádro, Shapleyho hodnota atd.)