Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Středa, 5. Srpen 2020 (Celý den)

Odevzdání bakalářských prací (pro studenty, kteří jsou přihlášeni k "zářijové SZZ") a diplomových prací /pro studenty přihlášené k "červnové SZZ") je z původního termínu 7. 7. 2020 posunuto na dobu pozdější:
- pražští studenti do 5. 8. 2020 (BS a NMS),
- děčínští studenti do 6. 8. 2020 (BS).

Studium je nutno uzavřít do 21. 8. 2020.

SZZ se budou konat 2. 9. 2020 v Praze (NMS a BS) a 3. 9. 2020 v Děčíně (BS).

Nejnovější informace:

Související informace (před nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v březnu 2020):