Odevzdání bakalářských prací

Pondělí, 3. Srpen 2020 (Celý den)

Odevzdání bakalářských prací pro studenty, kteří jsou přihlášeni k "zářijové SZZ" je z původního termínu 7. 7. 2020 posunuto na 3. 8. 2020 (tj. později než bylo původně stanoveno). Studium je nutno uzavřít 10 dní před prvním dnem plánovaných SZZ (SZZ se budou konat v době 31. 8. - 18. 9. 2020).

Zdroj: Vyhláška č. 02/2020 (konkrétně: upravené informace z 10. 4. 2020).

Související (informace před nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v březnu 2020):