Odevzdání zadání (BP, DP, VÚ)

Pátek, 11. Říjen 2019 (Celý den)

Pátek 11. 10. 2019 je posledním dnem pro odevzdání zadání bakalářské práce (kterou plánujete odevzdat do 7. 7. 2020), resp. zadání diplomové práce (kterou plánujete odevzdat do 4. 5. 2020), resp. zadání výzkumného úkolu (který plánujete odevzdat nejpozději 31. 8. 2020).

Formulář zadání naleznete na webu KSI (menu Pro studenty -> Bakalářské práce a SZZ, resp. Diplomové práce a SZZ).
Přímé odkazy: zadání BP, zadání DP, zadání VÚ.

Prosíme, přečtěte si pokyny uvedené u Formuláře zadání práce! Zadání dejte zkontrolovat minimálně svému vedoucímu a sekretářce KSI.