Pokyny pro psaní bakalářské práce

Vážení studenti,
pokyny pro psaní bakalářské práce nejsou aktualizované! Závěrečné práce vytiskněte oboustranně!
(Pokyny budeme aktualizovat během září 2020.)