Přihlášení k SZZ na červnový termín

Pátek, 31. Březen 2017 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2016/17 je 31. 3. 2017 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na červnový termín. Týká se navazujícího magisterského studia.

Termín odevzdání diplomové práce: 5. 5. 2017.

Informace o následných termínech (uzavření studia, promoce) naleznete ve vyhlášce č. 08/2016 - o přípravě na SZZ v roce 2017. Případné odhlášení ze SZZ lze provést na studijním oddělení do 25. 5. 2017 (viz vyhlášku č. 07/2016 - o odhlášení ze SZZ v akademickém roce 2016-17).

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. července 2015 (viz bílá kniha, od str. 183) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2016/17 (viz bílá kniha, od str. 176).