Přihlášení k SZZ na červnový termín

Úterý, 31. Březen 2020 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2019/20 je úterý 31. 3. 2020 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na červnový termín. Tento termín se týká studentů navazujícího magisterského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje Vyhláška č. 03/2019 - o přihlašování k SZZ.

AKTUÁLNĚ: přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia s uzávěrkou 31.3. dle časového plánu akademického roku 2019-20 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.
Zdroj: Vyhláška č. 02/2020 - průběžná informace o opatřeních ČVUT v Praze v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 29. listopadu 2018 (viz bílá kniha, od str. 186) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2019/20 (viz bílá kniha, od str. 178).

Zdroj: Časový plán akademického roku 2019 - 2020 z webu FJFI.


Související: