Přihlášení k SZZ na únorový termín

Pátek, 29. Listopad 2019 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2019/20 je pátek 29. 11. 2019 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na únorový termín. Tento termín se týká studentů bakalářského i navazujícího magisterského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje Vyhláška č. 03/2019 - o přihlašování k SZZ.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 29. listopadu 2018 (viz bílá kniha, od str. 186) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2019/20 (viz bílá kniha, od str. 178).

Zdroj: Časový plán akademického roku 2019 - 2020 z webu FJFI.


Související: