Přihlášení k SZZ na zářijový termín

Pátek, 31. Květen 2019 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2018/19 je pátek 31. 5. 2019 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na zářijový termín. Tento termín se týká studentů bakalářského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje Vyhláška č. 05/2018 - o přihlašování k SZZ.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ve změnách ke dni 19. června 2018 (viz bílá kniha, od str. 182) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2017/18 (viz bílá kniha, od str. 174).

Zdroj: Časový plán akademického roku 2018 - 2019 z webu FJFI.


Související: