Přihlášení k SZZ na zářijový termín

Pátek, 29. Květen 2020 (Celý den)

Dle časového plánu akademického roku 2019/20 je pátek 29. 5. 2020 posledním termínem pro přihlášení k SZZ na zářijový termín. Tento termín se týká studentů bakalářského studia. Podmínky pro přihlášení stanovuje Vyhláška č. 03/2019 - o přihlašování k SZZ.

Povinnosti studenta, které se týkají řádného ukončení studia, stanovují Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 29. listopadu 2018 (viz bílá kniha, od str. 186) a Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze pro akad. rok 2019/20 (viz bílá kniha, od str. 178).

Bude-li platit nouzový stav (vyhlášený vládou ČR v březnu 2020) ještě na konci května, budete se přihlašovat e-mailem adresovaným na sekretariát katedry. Aktuální informace v době nouzového stavu naleznete v průběžně aktualizované Vyhlášce č. 02/2020.

Zdroj: Časový plán akademického roku 2019 - 2020 z webu FJFI.


Související: