Přihlášky do oboru ASI (do 27. 7. 2020)

Pondělí, 27. Červenec 2020 (Celý den)

Zájemci o bakalářské studium nebo navazující magisterské studium v oboru Aplikace softwarového inženýrství si mohou podat přihlášku do 27. 7. 2020 v rámci náhradního přijímacího řízení. Přihlášky lze podávat pro studium v Praze (bakalářské i navazující magisterské) nebo v Děčíně (pouze bakalářské), adresujte je příslušnému studijnímu oddělení (Praha: Lucie Novotná; Děčín: Dana Landovská).

Přihlášky lze podávat i bezkontaktně (vizte Směrnici děkana - odkazy jsou uvedené níže).


Přijímací řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Přijímací zkouška je letos prominuta.


Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Poznámka o podmínečném přijetí ke studiu (podle zákona č. 188/2020 Sb.):
podmínečně přijatý a následně i zapsaný do studia může být takový uchazeč, který splnil všechny podmínky přijetí ke studiu (vizte Vyhlášení PŘ - odkazy uvedené výše), kromě doložení dokladu o dosažení požadovaného vzdělání (tedy maturitního vysvědčení pro bakalářské studium NEBO bakalářského diplomu pro navazující magist. studium). Toto pak musí předložit vysoké škole dodatečně, a to v termínu do 45 dnů od začátku akademického roku 2020/2021.