Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2019-2020.

Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. dubna 2019.

Přijímací zkouška proběhne 18. června 2019 v 10 hodin v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Přijímací zkouška je písemná a ověřují se v ní znalosti z matematiky. Týká se uchazečů, kteří nesplnili žádnou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedených ve Vyhlášení).

Související dokumenty:

Bližší informace poskytuje pražské nebo děčínské studijní oddělení fakulty.


Obory, které lze studovat v bakalářském studiu na naší fakultě:

obor a případně zaměřeníkódzkratkakde lze studovat
Matematické inženýrství 3901R021   v Praze
- zaměření Matematické modelování   MM  
- zaměření Matematická fyzika   MF  
- zaměření Aplikované matematicko-stochastické metody   AMSM  
Matematická informatika 3901R058 MINF v Praze
Informatická fyzika 3901R065 IF v Praze
Aplikace softwarového inženýrství
(realizován naší katedrou)
3901R056 ASI v Praze, v Děčíně
Aplikovaná informatika 3901R057 APIN v Praze
Jaderné inženýrství 3901R016 JI v Praze
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901R060 DAIZ v Praze
Experimentální jaderná a částicová fyzika 3901R061 EJCF v Praze
Radiologická technika 3901R033 RT v Praze
Inženýrství pevných látek 3901R066 IPL v Praze
Diagnostika materiálů 3901R059 DM v Praze
Fyzika a technika termojaderné fúze 3901R062 FTTF v Praze
Fyzikální elektronika 3901R063 FE v Praze
Laserová a přístrojová technika 3901R067 LPT v Praze
Fyzikální technika 3901R064 FYT v Praze
Jaderná chemie 3901R072 JCH v Praze

Poznámka: pokud chcete studovat v Děčíně, tak v přihlášce musíte zaškrtnout děčínské pracoviště FJFI a odeslat ji studijnímu oddělení v Děčíně.


Obory, které lze studovat v navazujícím magisterském studiu, naleznete ve Směrnici děkana č. 6-2018).