Vyhláška č. 04/2023

Proces odevzdání a obhajoby Výzkumného úkolu v roce 2023

 1. Odevzdání VÚ v AR 2022/2023:

  Výzkumný úkol (předmět 18VUSE12) je nutné vypracovat a odevzdat i s posudkem školitele/školitelky v elektronické podobě do čtvrtka 31. 8. 2023 (23:59).

  Způsob odevzdání:
  • PDF práce s vloženým zadáním a PDF posudku školitele/školitelky zašle student/studentka pražskému tajemníkovi katedry Ing. J. Klinkovskému na e-mail (v případě větších PDF je doporučeno použít službu Filesender)
  • posudek školitele/školitelky musí být vypracován podle předepsaného vzoru a v PDF posudku musí být vlastnoruční podpis školitele/školitelky
  • při odevzdání posudku školitel/školitelka navrhne vhodného oponenta VÚ
  • veškeré náležitosti se odevzdávají elektronicky - neplýtvejte papírem ani barvou!
    
 2. Obhajoba VÚ

  Obhajoba VÚ proběhne v pátek 8. 9. 2023 od 10:00 9:30 v místnosti T-014.
  Postup obhajoby:

  • student/studentka shrne výsledky VÚ v prezentaci (max. 10 minut)
  • školitel/školitelka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut)
  • přítomnost školitele/školitelky u obhajoby je žádoucí
  • oponent/oponentka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut)
  • pokud se oponent/oponentka obhajoby osobně nezúčastní, vypracuje posudek podle vzoru a podepsaný ho do středy 6. 9. 2023 (23:59) doručí tajemníkovi katedry
  • následují doplňující otázky komise.

  Po skončení obhajob se komise poradí o známkách a předseda komise vyhlásí výsledky.

 3. Komise VÚ
  • Ing. Jakub Klinkovský - předseda a tajemník
  • Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. - místopředseda
  • doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
  • doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
vedoucí KSI
FJFI ČVUT v Praze 

Místo