O katedře (současnost)

Katedra softwarového inženýrství (KSI) je jednou z deseti kateder na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), která je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Vedoucím katedry je doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

Kontakty: jednotlivá pracoviště KSI (včetně kontaktu na vedoucího katedry), zaměstnanci KSI.

Výuka

Naše katedra garantuje studijní obor Aplikace softwarového inženýrství (ASI), přičemž jako jediná z kateder na FJFI realizuje bakalářské studium tohoto oboru také na detašovaném pracovišti v Děčíně.

Více o studijním oboru ASI.

Věda a výzkum

Hlavní oblasti:

  • systém sběru dat (DAQ) a podpůrné programy pro fyzikální experiment COMPASS v CERN,
  • software pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby,
  • počítačová 3D analýza obrazu mozku z PET, SPECT či MRI.

Podrobnosti o projektech.

Spolupráce

Naše katedra spolupracuje s Thomayerovou nemocnicí a se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN).

Na přelomu let 2017-2018 se zaměstnanci naší katedry podíleli na digitalizaci justice tvorbou softwarového prototypu. Ministerstvo spravedlnosti ČR má zájem o další spolupráci, do které by se zapojili i studenti naší katedry.