SZZ 11. 2. 2019 (Praha)

Pondělí, 11. Únor 2019 - 9:0011:00

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia (obor ASI): pondělí 11. 2. 2019 od 9 do 11 hodin.

Harmonogram je zveřejněn na úřední desce (nástěnka v chodbě KSI v Trojanově ulici) + přiložen níže v PDF.