SZZ v Praze (2. 9. 2020)

Středa, 2. Září 2020 (Celý den)
Státní závěrečné zkoušky oboru ASI v Praze (navazující magisterské studium a bakalářské studium).
Podrobný harmonogram bude k dispozici cca 14 dní před datem SZZ v sekcích Navazující magisterské studium a Bakalářské studium.