SZZ v Praze (28. 7. 2020)

Úterý, 28. Červenec 2020 (Celý den)
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru ASI v Praze.
Podrobný harmonogram bude k dispozici cca 14 dní před datem SZZ v sekci Bakalářské studium.