Praha

Voda 2023 - Vltava

Tradiční vodácká akce KSI, sjezd Vltavy z Vyššího Brodu do Českého Krumlova, je tu i v letošním roce.

Přihlášky do 25. května 2023 u Dany Majerové.

Sraz na hl. nádraží v Děčíně ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 8.20 hodin. 
Jízdenku si kupuje každý sám (cíl: Vyšší Brod, přes: Praha, Rybník), vlak odjíždí v 8.25 h.
Lze se připojit až v Ústí nad Labem (odjezd v 8.42 h) nebo v Praze (odjezd 10.21 z hl. nádraží).

Absolvent oboru matematické inženýrství na katedře matematiky a člen skupiny matematického modelování (MMG). Věnuje se převážně numerickým simulacím dynamiky tekutin. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje převážně na mřížkovou Boltzmannovu metodu.
 

Absolvent oboru matematické inženýrství na katedře matematiky a člen skupiny matematického modelování (MMG). Věnuje se vývoji numerických metod, paralelních algoritmů a datových struktur pro výpočetní dynamiku tekutin a jejich aplikacím v matematickém modelování přírodních procesů. V neposlední řadě se podílí na vývoji řady svobodných softwarových projektů.
 

Absolvent oboru matematické inženýrství na katedře matematiky FJFI, ČVUT v Praze a člen skupiny matematického modelování (MMG). Věnuje se modelování proudění, transportu a fázových přechodů v porézním prostředí. Dále se věnuje vývoji a implementaci numerických metod a jejich paralelizaci s využitím metody rozdělení oblasti (Domain Decomposition).

Odborné zaměření:
•    aplikace matematické statistiky, numerické matematiky a optimalizace
•    strojové učení a dolování dat v Hilbertově prostoru
•    matematické modelování anomální difuze a difuze po bodových množinách
•    fraktální modelování, analýza a odhady dimenze fraktálních struktur
•    datové struktury a algoritmy pro rychlé vyhledávání
•    analýza biomedicínských signálů a obrazů
 

Původně inženýr elektronických počítačů získal Ph.D. v oboru zpracování dat a matematického modelování a je docentem v oboru informační management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, a Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze, kde vyučuje softwarové inženýrství a informační management. Odborně se zajímá o objektově orientované programovací jazyky a metody a nástroje pro modelování a simulaci.

V roce 2001 vystudovala magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Od června 2001 byla studentkou Ph.D. studia na CERGE-EI (The Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University – the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic), kde se zabývala převážně „Labor Economics“ a „Microeconomics“.