Témata BP, VÚ a DP vedených dr. Tranem

Témata bakalářských prací (BP), výzkumných úkolů (VÚ) a diplomových prací (DP).

Vedoucí: Ing. Quang Van Tran, Ph.D.

V akademickém roce 2016/17 nabízí dr. Tran následující témata bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací (podrobné informace po konzultaci):

 • Řešení diferenčních diferenciálních rovnic a jejich využití v ekonomice
 • Fuzzy řízení a jeho využití v ekonomice
 • Filtrování (makro)ekonomických dat
 • Spektrální analýza a waveletová transformace a jejich aplikace v ekonomice
 • Aukce a jejich simulace
 • Makroekonomické modelování
  - VAR model různé variace
  - DSGE model
  - Endogenní makroekonomický cyklus
 • Finanční ekonometrie
 • Finanční matematika
  - Optimalizace portfolií
  - Oceňování finančních aktiv
  - Časová struktura úrokových sazeb