Témata diplomových prací

Výpočetní prostředí pro kooperativní hry

Téma diplomové práce/výzkumného úkolu

Vedoucí: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Abstrakt: Kooperativní hry s přenositelnou výhrou patří mezi herní modely, které umožňují zachytit různé výsledky koaličního chování. Modelem koaliční hry je pseudo-booleovská funkce. Cílem práce je analyzovat dostupné SW nástroje pro analýzu a řešení koaličních her (Matlab, R) a navrhnout integrované prostředí implementující různé koncepty řešení (jádro, Shapleyho hodnota atd.)