Termíny týkající se diplomových prací a SZZ

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR jsou původní (dole uvedené) termíny odevzdávání závěrečných prací a uzavření studia posunuty - vizte upravený harmonogram ak. roku 2019-20. Aktuální informace k nekontaktní výuce naleznete v průběžně aktualizované Vyhlášce č. 02/2020.

Vyhlášení témat DP       srpen - září
Odevzdání zadání DP       do 11. 10. 2019
Student převezme děkanem podepsané
zadání (na sekretariátu KSI)
      od prosince 2019
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 29. 11. 2019
    červnový termín:   do 31. 03. 2020
Odevzdání DP   únorový termín:   do 07. 01. 2020
    červnový termín:   do 04. 05. 2020
Uzavření studia (odevzdání indexu)   únorový termín:   do 21. 01. 2020
    červnový termín:   do 21. 05. 2020
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 03. 02. do 14. 02. 2020
    červnový termín:   v období od 01. 06. do 12. 06. 2020

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2019 - 2020".