Termíny týkající se diplomových prací a SZZ

Vyhlášení témat DP       srpen - září
Odevzdání zadání DP       do 19. 10. 2018
Student převezme děkanem podepsané
zadání (na sekretariátu KSI)
      listopad 2018
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2018
    červnový termín:   do 31. 3. 2019
Odevzdání DP   únorový termín:   do 7. 1. 2019
    červnový termín:   do 6. 5. 2019
Uzavření studia v KOS (odevzdání indexu)   únorový termín:   do 22. 1. 2019
    červnový termín:   do 23. 5. 2019
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 4. 2. do 15. 2. 2019
    červnový termín:   v období od 3. 6. do 14. 6. 2019

Vytvořeno na základě Časového plánu akademického roku 2018 - 2019.