Doktorandské dny 2023

Místo
Datum konání

Ve dnech 10. a 24. listopadu 2023 se uskuteční workshop Doktorandské dny. Workshopu se zúčastní studenti doktorského studia oboru Matematické inženýrství (KM) a Aplikace informatiky (KSI). Doktorandi, kteří absolvovali nejméně 2 semestry výuky, budou prezentovat výsledky své dosavadní práce formou 20minutových přednášek.