Odevzdání výzkumných úkolů

Místo
Datum konání

Termín odevzdání výzkumných úkolů včetně posudku školitele/školitelky. Detaily viz vyhláška č . 4/2023.