Úterky s vědou: Co bychom měli vědět o znečištěném ovzduší

Úterý, 7. Červen 2016 - 16:0017:30

MUDr. Radim J. Šrám DrSc..: Co bychom měli vědět o znečištěném ovzduší

Severní Čechy patřily od sedmdesátých let k nejznečištěnějším oblastem Evropy. Vliv ovzduší na vyšší výskyt novorozenců s vrozenou vývojovou vadou byl nejdříve pozorován v okrese Ústí n. L., později i v okrese Děčín. Problémy však začaly být řešeny až se změnou politického systému v listopadu 1989. Proto byl v r. 1991 přijat „Program Teplice“ s cílem objektivně zjistit, jaký je vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. V rámci Programu Teplice bylo v devadesátých letech prokázáno, že zlepšení kvality ovzduší v pánevních okresech Severních Čech významně přispělo ke snížení zejména kardiovaskulární úmrtnosti. V současné době je nejznečištěnější oblastí v ČR Moravskoslezský kraj, koncentrace benzopyrenu (BP) jsou nejvyšší v EU.

Přednáška se koná na pracovišti v Děčíně v učebně P2 od 16. hodin

Více na uterky.fjfidecin.cz